5 marca na sali gimnastycznej PZ nr 11 w Kętach odbył się Powiatowy Przegląd Artystyczny „Kreatywni 2018”. Konkurs ten jest organizowany w placówce nieprzerwanie od kilku lat, dając pole do popisu utalentowanym uczniom. Młodzież ponadgimnazjalna z naszej szkoły została poddana ocenie jury pod przewodnictwem Bogumiły Goryczki - dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu.

Więcej…

2 marca zaproszeni goście, nauczyciele i licealiści naszej szkoły mieli okazję wysłuchać interesującego wykładu profesora Krzysztofa Zajasa, kierownika Katedry Międzynarodowych Studiów Polonistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pan profesor został ciepło powitany przez p. dyrektor Grażynę Kowalską, która podziękowała mu za czteroletnią opiekę nad projektem naukowym realizowanym dzięki współpracy szkoły z uniwersytetem. Wygłoszona prelekcja była częścią programu dla klas humanistycznych, nad którymi patronat objął Wydział Polonistyki UJ. Temat wystąpienia brzmiał: „Jądro ciemności jako uniwersalna opowieść o człowieku” .

Więcej…

1 marca uczniowie klas 1p i 1h wraz z profesorami: Gabrielą Cpak, Ewą Łanochą i Jolantą Szlachetko udali się do Teatru Polskiego w Bielsku-Białej na spektakl pod tytułem Makbet na podstawie dzieła Williama Szekspira. Było to wspaniałe doświadczenie dla licealnej młodzieży. Samo przebywanie w zabytkowym budynku teatru robiło wrażenie. Jego gmach został wzniesiony w XIX wieku według projektu Emila von Förstera i przypomina Operę Wiedeńską.

Więcej…

28 lutego 2018 r. w szkolnej auli PZ nr 11 w Kętach dr inż. Adam Żabka, prodziekan  ds. nauki i dydaktyki w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku – Białej, poprowadził wykład akademicki pt. „10 mitów o kryzysie gospodarczym”. Prelekcja miała na celu zdementowanie fałszywych przekonań o współczesnych finansach.

Więcej…