Rozpoczęcie roku szkolnego dla klas drugich i trzecich liceum nastąpi w poniedziałek 2 września 2019 r. o godzinie 9:00

Rozpoczęcie roku szkolnego dla klas pierwszych liceum nastąpi w poniedziałek 2 września 2019 r. o godzinie 9:30