W tegorocznym rankingu liceów ogólnokształcących przygotowanym przez miesięcznik „Perspektywy” nasza szkoła znalazła się na 40. miejscu w województwie małopolskim. Wynik ten ponownie daje nam drugie miejsce w powiecie oświęcimskim.

Warto odnotować, że po kilkuletniej przerwie pojawiliśmy się w bardzo prestiżowym podrankingu szkół olimpijskich, zajmując w nim 123. miejsce na tylko 200 sklasyfikowanych szkół. Na ten sukces złożyły się ubiegłoroczne tytuły laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych zdobyte przez naszych uczniów m.in. w olimpiadzie chemicznej, filozoficznej, ekologicznej czy wiedzy o III RP.

Dzięki tym wynikom, które są efektem wytrwałej pracy i sukcesów naszych uczniów w olimpiadach oraz dobrych wyników na egzaminie maturalnym, uzyskaliśmy po raz kolejny zaszczytny tytuł „Srebrnej szkoły”.