W dniach od 22 do 26 września odbyły się warsztaty naukowe organizowane w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej.

Uczniowie z Wyspiana mieli zapewnione miejsca noclegowe, wyżywienie, a także interesujący grafik, który nie pozwalał się nudzić. Zajęcia naukowe były prowadzone codziennie od godziny 9.00 do 13.00. W tym czasie młodzież pod kuratelą wykładowców m. in. z UJ zgłębiała tajniki rozmaitych ciekawych tematów z wielu dziedzin naukowych takich jak biologia, chemia czy matematyka. Po zakończonych wykładach opiekunowie organizowali wycieczki w różnorakie miejsca, na przykład do zoo, muzeum żywych motyli czy też wiekowego ogrodu botanicznego.

Na koniec całego przedsięwzięcia przeprowadzono test mający sprawdzić wiedzę zdobytą przez uczestników zajęć. Ośmioro uczniów z najwyższym wynikiem zostało nagrodzonych nagrodami rzeczowymi w postaci dysku zewnętrznego. Pomimo pewnych niedogodności natury technicznej i organizacyjnej wyjazd okazał się być bardzo udany i zdecydowanie wart zapamiętania!

 

Martyna Pluszczew, kl. 3b