Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, ustanowiony przez UNESCO w 1999 roku.

W różnych latach z okazji tego święta podejmowano ciekawe inicjatywy związane ze znaczeniem i wartością języków narodowych, m. in.  podkreślano rolę edukacji wielojęzycznej, kwestię ochrony różnorodności językowej czy funkcjonowanie języków w technologiach informacyjnych i komunikacyjnych.

W tym roku z okazji tego pięknego święta w naszej szkole skupiamy się na wartości języka bez wulgaryzmów. Nauczyciele wszystkich przedmiotów na każdej lekcji poświęcą temu zagadnieniu kilka minut. Liczymy, że rozmowy te, zarówno wśród uczniów, jak i profesorów, przyczynią się do interesujących i ciekawych refleksji dotyczących pięknej polszczyzny.

Zespół polonistów