„Zajęcia z nauką – udział uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Kętach w  Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej – etap II”.

współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Priorytet X Wiedza i kompetencje

Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego,

Poddziałanie 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna

 

Realizator projektu:

I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach

 

W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

  1. zajęcia on-line w obszarze tematycznym: GEOGRAFIA, CHEMIA
  2. koła naukowe w obszarze tematycznym: CHEMII, MATEMATATYKI

 

Zgłoszenia do udziału w projekcie można składać w terminie
od dnia 1.09.2020 r.  do dnia 18.09.2020 r.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZACE ZASAD REKRUTACJI I UDZIAŁU

W PROJEKCIE WRAZ Z FORMULARZEM ZGŁOSZEŃ, ZAMIESZCZONE ZOSTAŁY

W REGULAMINIE UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

dostępnym na stronie internetowej

https://www.wyspian.pl

INFORMACJE NT. PROJEKTU MOŻNA TAKŻE UZYSKAĆ W SEKRETARIACIE
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KĘTACH ORAZ W BIURZE PROJEKTU (STAROSTWO POWIATOWE W OŚWIĘCIMIU, UL. WYSPIAŃSKIEGO 10,  32-602 OŚWIĘCIM)

dokumnety –pobierz  (deklaracja uczestnictwa, oświadczenia o  rozpowszechnianiu wizerunku, ośwd. dane osobowe,regulamin, zakres danych osobowych)