Województwo Małopolskie realizuje projekt pod nazwą Małopolska Chmura Edukacyjna. To nowy model nauczania, w ramach którego prowadzone są innowacyjne zajęcia edukacyjne z przedmiotów ogólnych dla uczniów małopolskich szkół ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem potencjału naukowego uczelni wyższych w naszym regionie. Wspólnie realizowane są projekty badawcze, prowadzone wirtualne zajęcia laboratoryjne oraz wykłady.

W dniach 12-14 maja 2023 roku odbyły się warsztaty weekendowe m. in. z zakresu biologii, chemii, geografii, prawa i  przedsiębiorczości. My, uczennice klasy 2b, uczestniczyłyśmy w zajęciach z chemii na Politechnice Krakowskiej. W ciągu dwóch dni odbyły się kilkugodzinne zajęcia wraz z wykładami tematycznymi m. in. na temat metody otrzymywania składu pierwiastków dzięki metodzie dyfrakcji rentgenowskiej (XRD). Dzięki uprzejmości nauczycieli akademickich mogłyśmy korzystać z profesjonalnej aparatury do badań zawartości pierwiastków chemicznych przy pomocy promieniowania uwalnianego w bezpiecznej dawce.

Podczas całego pobytu w miejscu zakwaterowania mieliśmy zapewnione regularne i urozmaicone posiłki. Nasi opiekunowie organizowali wieczorem spotkania, podczas których tłumaczyli nam cały plan wycieczki, mieliśmy także możliwość zapoznania się z rówieśnikami. W niedzielę w godzinach wieczornych bezpiecznie powróciliśmy pod budynek szkolny. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że mieliśmy możliwość uczestniczyć w tych zajęciach. Dzięki temu mogliśmy poszerzyć swą wiedzę oraz na własne oczy zobaczyć cząstkę studenckiego życia.

Hanna Marynowska, Oliwia Błaszczak, Amelia Wolf i Amelia Zinkowska, kl. 2b