Zachęcamy do zapoznania się z informacjami i materiałami dotyczącymi egzaminu maturalnego w Formule 2023, dostępnymi na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.