30 maja w naszej szkole odbyły się zajęcia ekologiczne w ramach Małopolskiego Zielonego Tygodnia z projektu Eko-Małopolska dla klimatu.

Pani Edyta Burman – doradca ds. klimatu i środowiska w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu – zaprezentowała zagrożenia antropogeniczne dla środowiska ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn zmian klimatycznych. Wskazała również sposoby na poprawę stanu środowiska. Z kolei pani mgr inż. Barbara Bałajewicz z ZSW w Oświęcimiu przedstawiła zagrożenia bezpieczeństwa hydrologicznego dla terenu Kęt i okolic. Wskazała sposoby melioracji wody ze szczególnym uwzględnieniem roli rowów i sieci melioracyjnych w terenie zabudowanym.

Podsumowaniem akcji było przekazanie szkole pojemników do segregacji odpadów, które stoją już na korytarzach szkolnych.

Serdecznie dziękujemy!