23 maja 2019 r. Powiatowy Zespół nr 11 w Kętach organizuje Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Klasycy poezji XX wieku: Wisława Szymborska, Czesław Miłosz, Zbigniew Herbert”. Konkurs jest częścią programu „Akcja Motywacja” w ramach działań Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” i kierujemy go do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz gimnazjalistów. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie we właściwym terminie udziału w konkursie oraz przygotowanie odpowiedniego repertuaru – utworu jednego z wyżej wymienionych poetów. Zgłoszenie do konkursu odbywa się przez złożenie dokładnie wypełnionej karty zgłoszenia oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora do dnia 17 maja 2019 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym regulaminie.