W piątek 5 marca klasy geograficzne wzięły udział w kolejnym już seminarium popularnonaukowym w ramach projektu „Meteorologia i klimatologia dla każdego!” organizowanym przez Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Wykład pod tytułem „Z głową w chmurach – międzynarodowa klasyfikacja chmur, nauka rozpoznawania chmur” poprowadziła dr hab. Dorota Matuszko, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W trakcie wykładu, tak jak wskazuje jego tytuł, zostaliśmy zapoznani z międzynarodową klasyfikacją chmur. Mogliśmy dowiedzieć się o ich gatunkach oraz o procesach, które przyczyniają się do ich powstawania. Przede wszystkim warto zapamiętać, że chmura to nie rzecz, a stan – widoczny obraz ciągłych procesów parowania i kondensacji. Możemy je widzieć dzięki rozproszeniu światła słonecznego, gdy średnica cząstki chmury jest większa niż długość fali światła widzialnego. Poznaliśmy zjawiska szczególne dotyczące danych gatunków chmur i dowiedzieliśmy się, że pozorną wielkość członów przylegających do chmury głównej można obliczyć za pomocą własnej dłoni i palców. Warto wiedzieć, że chmury są bardzo pomocne, gdy mówimy o pogodzie. Są one bowiem czułym i efektywnym wizualnym wskaźnikiem stanu i zmian pogody, a na podstawie ich wyglądu możemy próbować przewidywać pogodę.

Wykład ten bardzo nas zainteresował. Temat chmur dotyczy nas każdego dnia, wystarczy jedynie spojrzeć na niebo. Dzięki zdobytej wiedzy będziemy mogli samodzielnie obserwować, poznawać i w większym stopniu rozumieć zachodzące zjawiska. Z zaciekawieniem czekamy na kolejne spotkania.

 

Zofia Bucka, Zofia Młynarska