3 marca odbył się coroczny wyjazd szkolny na narty do Wisły pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego (p. prof. S. Kusak, p. prof. K. Bogacz oraz p. prof. G. Kowalska). Miłośnicy nart z naszej szkoły z ogromną chęcią i dużym zainteresowaniem wzięli udział w wycieczce. Uczniowie miło spędzili czas, doskonaląc na stoku swoje umiejętności, ale przede wszystkim wyjazd pozwolił nam wyrwać się z codziennej rutyny.

Cieszymy się, że mamy w naszej szkole tak zdolnych uczniów. Mamy nadzieję, że takie wyjazdy będą coraz częściej organizowane w sezonie zimowym.

Rafał Bujarek, Marta Baścik