Państwowego Gimnazjum Koedukacyjnego i Liceum Ogólnokształcącego
im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach w latach 1933-2013

W pierwszych latach istnienia Państwowego Gimnazjum Koedukacyjnego funkcję kierownika szkoły pełnili dyrektorzy Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego im. Królowej Jadwigi w Kętach:

Antonina Jodłowiecka           ( 1933 – 1935 )

Stanisław Zbierski                 ( 1935 –  1936 )

L.p.Imię i nazwiskoLata pracy
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Stanisław Zbierski

Bronisław Babiński

Kalikst Konior

Marian Zieliński

Antoni Chwierut

Piotr Jaskiewicz

Szczepan Gajewski

Antoni Chwierut

Edward Paluchniak

Andrzej Jabłoński

Marian Królicki

Władysław Droździk

Barbara Kocoń

Tomasz Bąk

Grażyna Kowalska

Anna Zielonka

1936-1938

1938-1939

od II do IV 1945

1945-1949

1949-1954

1954-1956

1956-1961

1961- 1962

1962-1967

1967-1978

1978 -1979

1979- 1990

1990- 1999

1999- 2010

2011- 2021

2021- nadal