Miło nam poinformować, że Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, reprezentowany przez dziekana tego wydziału – dr. hab. Jarosława Fazana,  i nasza Szkoła, reprezentowana przez p. dyrektor –  mgr Annę Zielonkę, zawarły porozumienie w sprawie objęcia patronatem klas licealnych w roku szkolnym 2023/2024, nawiązując do tradycji związków Uniwersytetu ze szkołami ponadpodstawowymi. Nasze Liceum po raz pierwszy taką umowę podpisało w 2014 roku.

Dzięki zawartemu porozumieniu uczniowie o rozszerzonym programie w zakresie przedmiotów humanistycznych:

  • wysłuchają wykładów mistrzowskich wygłoszonych przez wybranych pracowników naukowych WP UJ reprezentujących różne katedry;
  • wezmą udział w warsztatach prowadzonych przez pracowników WP UJ w naszej szkole oraz w Krakowie;
  • wezmą udział w spotkaniach informacyjnych na temat rekrutacji na studia prowadzone przez WP UJ;
  • mogą uczestniczyć w roli słuchaczy w sesjach naukowych oraz spotkaniach naukowych organizowanych przez WP UJ;
  • mogą skorzystać z pomocy pracowników naukowych  w rozwijaniu uzdolnień  i zainteresowań humanistycznych;
  • mogą uczestniczyć w pracach studenckich kół naukowych działających przy WP UJ;
  • mogą korzystać z czytelni WP UJ.