Zachęcamy do wzięcia udziału w  warsztatach weekendowych organizowanych dla uczniów szkół uczestniczących w projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna.

Zajęcia w ramach warsztatów weekendowych prowadzone będą przez pracowników uczelni   i na terenie uczelni na podstawie przygotowanych scenariuszy, które przyczynią się do realizacji projektu, czyli podniesienia kompetencji kluczowych.

Warsztaty weekendowe odbędą się w terminie:  22.09.2021 – 26.09.2021r.

Ostateczne potwierdzenia uczestnictwa uczniów na warsztatach zostanie dokonane po wakacjach do dnia 3 września br. na podstawie przesłanych zgłoszeń.

Informacje ogólne: dnia 22. 09. 2021 – środa godziny popołudniowe przyjazd uczniów  z miejsc zbiórek – szkół do Krakowa, zakwaterowanie w hotelach, warsztaty w dniach 23.09 do 26.09 2021 do niedzieli.

Przewidywane godziny warsztatów: 9:00 – 13:00.

Godziny popołudniowe zapewniony  program naukowy