Kim jest dziecko? Formalnie jest to każda osoba, która nie ukończyła osiemnastego roku życia. Może i prawnie przestaje się być dzieckiem po osiągnięciu pełnoletności, jednakże w pewnym sensie to „dziecko” w każdym człowieku zostaje na zawsze, choćby w niewielkiej części.

Dzieci są osobami, które mają największy problem z obroną swoich praw. Nie mają możliwości, odwagi, by sprzeciwić się starszym, silniejszym. W związku z tym Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło 20 listopada 1989 roku Konwencję o prawach dziecka. W każdą rocznicę podpisania konwencji obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, co postanowiono specjalnie uczcić w naszej szkole. Świętowaliśmy go 19 listopada, ponieważ właściwa rocznica wypadała w sobotę, dzień wolny od szkoły.

Klasa 2ab przygotowała plakaty, które rano rozwiesiła w szkole. Rozmieszczone zostały trzy stoliki. Przy każdym z nich siedziało kilka osób, które rozdawały cukierki z doczepioną kartką, na której napisana była informacja o konkursie na najlepsze hasło o Prawach Dziecka oraz streszczone prawo z Konwencji o prawach dziecka. Na mobiDzienniku została zawczasu wysłana wiadomość o quizie, który rozwiązywać można było przez cały piątek, a do którego przystąpiło wiele osób.

Patryk Hoder, Wiktor Paw, kl. 2ab