Pod koniec maja odbyła się kolejna wyprawa historyczna.

28 uczniów z profesorami Tomaszem Bąkiem i Krzysztofem Czerwińskim „zdobyło” Górę św. Anny. To miejsce wyjątkowe, wpisane na listę pomników historii, odwiedzane przez 400 tys. osób rocznie. Dopisała nam pogoda, a wrażeń była mnóstwo. Zwiedziliśmy barokową bazylikę św. Anny, a kompleks klasztorny zachwycił nas Rajskim Placem, Grotą Lurdzką, Kalwarią i licznymi kapliczkami. Ważnym punktem wyprawy było zwiedzenie pomnika i Muzeum Czynu Powstańczego upamiętniających okres powstań śląskich i plebiscytu na Górnym Śląsku. Nieopodal Góry św. Anny toczyły się ciężkie walki podczas III powstania w 1921 r. Niewątpliwą atrakcją był także odwiedzony przez nas największy w Polsce skalny amfiteatr zbudowany w latach 1934-38 w byłym kamieniołomie wapieni. To ponury pomnik historii ze względu na nazistowską przeszłość obiektu. Pełni wrażeń, cali i zdrowi wróciliśmy do domu z przekonaniem, że kolejne wyprawy historyczne to tylko kwestia czasu.

 

Opiekun merytoryczny wyjazdu, nauczyciel historii Tomasz Bąk