Uczniowie  Wyspiana – Natalia Matura z IIg i Wojciech Buldończyk z IIIg – uzyskali awans do etapu Okręgowego Olimpiady Geograficznej.

Drogę do awansu zapewniły im prace, które napisali. Spośród trzech tematów do wyboru Natalia i Wojtek wybrali projekt jednodniowej wycieczki. Natalia w swojej pracy przedstawiła trasę jednodniowej wycieczki rowerowej, która prowadzi granicami Beskidu Małego, Pogórza Śląskiego i Kotliny Oświęcimskiej, a pracę pisała pod kierunkiem p. prof. Magdaleny Krystian. Z kolei Wojciech pod opieką  p. prof. Bożeny Nycz opracował trasę krajoznawczej wycieczki pieszej prowadzącej przez wschodnią część „dzikiego” Beskidu Małego.

Mamy nadzieję, że przygoda z geografią dopiero się zaczyna. Życzymy uczniom powodzenia podczas zawodów okręgowych w lutym, a wszystkim polecamy, jeżeli warunki na to pozwolą, wycieczki trasami zaproponowanymi przez kolegów.