Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego informuje, że decyzją MEN-u od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone.Oznacza to, że w I Liceum Ogólnokształcącym w Kętach nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Decyzję o zawieszeniu zajęć podjęto ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne uczniów, nauczycieli, rodziców.