W dniu 28 listopada br. uczniowie klas humanistycznych pod opieką p. profesor Jolanty Szlachetko oraz p. profesora Wacława Fronta uczestniczyli w wyprawie naukowej do Krakowa.

Mieliśmy przyjemność wziąć udział w wykładzie na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzonym przez p. dr hab. Patrycję Pałkę z Katedry Historii Języka i Dialektologii. Podczas zajęć p. prelegent zagaiła dyskusję na temat błędów ortograficznych i interpunkcyjnych, a następnie opisała nam wpływ Rady Języka Polskiego na kształtowanie naszego języka ojczystego – wspomniała również o zmianach i reformach, które miały miejsce w ostatnim czasie. Dodatkowo opowiedziała o pochodzeniu niektórych wyrazów, o tym, jak na przestrzeni wieków zmieniały swoją formę, można rzec – ewoluowały. Na koniec wykładu p. dr hab. P. Pałka przedstawiła oraz omówiła najczęstsze błędy językowe, które popełniamy my – Polacy. Taka „lekcja” języka polskiego na pewno na długo pozostanie w naszej pamięci, gdyż wynieśliśmy z niej wiele nowych i niezwykle cennych informacji.

Następnym celem naszej wyprawy do Krakowa było Muzeum poświęcone patronowi naszej szkoły, czyli Stanisławowi Wyspiańskiemu. Pan przewodnik przypomniał nam biografię artysty oraz uprawiane przez niego rodzaje sztuki. Skupił również naszą uwagę na sposobie, w jaki Wyspiański portretował rozmaite osoby, w tym szanowne osobistości, przyjaciół, bliskich. Następnie obejrzeliśmy projekty witrażów i polichromii – dostrzegliśmy, że niektóre z nich były widocznie inspirowane filozofią życia św. Franciszka z Asyżu. Przeszliśmy do pomieszczenia, w którym obecne były projekty – oczywiście Wyspiańskiego – rozmaitych mebli, książek oraz kostiumów przeznaczonych dla aktorów. Pan przewodnik pokazał nam również makietę, przedstawiająca projekt aranżacji wzgórza wawelskiego. Mieliśmy także okazję obejrzeć część biblioteczki samego Stanisława Wyspiańskiego. Podczas lekcji muzealnej musieliśmy się zmierzyć z zadaniami, znajdującymi się na karcie pracy („Prawda i mit o Stanisławie Wyspiańskim”), którą otrzymaliśmy od pana przewodnika. Jednak dzięki posiadanej już przez nas wiedzy oraz nowym informacjom, które wynieśliśmy z wizyty w Muzeum, zadania te nie stanowiły dla nas problemu.

Na koniec mieliśmy okazję zwiedzić wpisany do Rejestru Zabytków Dom Józefa Mehoffera, który mieści się przy ulicy Krupniczej 26. Zobaczyliśmy liczne obiekty z dawnego wyposażenia domu: wiele zabytkowych mebli, wyrobów rzemiosła artystycznego, bibliotekę, kolekcję japońskich drzeworytów, rzeźby, fotografie, rodzinne pamiątki oraz przede wszystkim prace Józefa Mehoffera: obrazy olejne, rysunki, grafiki, projekty dekoracyjne, witraże. Mieliśmy również okazję zobaczyć jedno z najsłynniejszych dzieł artysty – „Śpiewaczkę” – które znajduje się w zbiorach Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuk.

Wyjazd ten na pewno na długo pozostanie w naszej pamięci. Dzięki niemu poszerzaliśmy wiedzę nie tylko na temat języka ojczystego, lecz także dwóch znakomitych polskich artystów modernizmu, Wyspiańskiego i Mehoffera, których łączyła przyjaźń.

Bardzo dziękujemy p. profesor Jolancie Szlachetko za organizację wyjazdu oraz p. profesorowi Wacławowi Frontowi za sprawowaną nad nami opiekę .

Wiktoria Vogler, kl. IV d

Zdjęcia: Julian Tlałka, kl. III d