W środę, 17 marca, uczestniczyliśmy (klasa Id i część humanistyczna IId) w organizowanym przez Wyższą Szkołę Finansów i Prawa w Bielsku-Białej wykładzie online pt. ,,Młodzież a Policja – prawa i obowiązki”. Zajęcia prowadzone były przez mgr. Mariusza Kulińskiego, który jest podinspektorem Policji w stanie spoczynku.

Zgodnie z tytułem wykładu, zajęcia dotyczyły tematu obecności prawa w życiu codziennym oraz sytuacji, które mogą każdego spotkać. Wykładowca podjął zagadnienia związane z zadaniami policjantów oraz dokładnie objaśnił nam, jakie mamy prawa i obowiązki w momencie wylegitymowania, zatrzymania bądź przeszukania. Zamiast przybliżania jedynie ustaw prawnych, Pan Kuliński przytoczył przykłady, mniej lub bardziej znanych historii z przeszłości, nieodpowiednich zachowań jako przestrogę, a także przedstawił konkretne sytuacje, w jakich ,my młodzi ludzie, możemy się znaleźć.

Głównym tematem wykładu było wyjaśnienie uczniom do czego służy prawo i, jaka jest rola policji   w jego przestrzeganiu. Zostało to obszernie oraz szczegółowo wytłumaczone przez prowadzącego i dzięki temu, mogliśmy opuścić wykład bogaci w nowe informacje i bez wątpliwości z wiedzą, która może nam się przydać.

Z niecierpliwością wyczekujemy kolejnych, tak interesujących spotkań.

Zuzanna Bielecka, Aleksandra Kunicka, Julia Kaczmarczyk