W piątkowy poranek 25 czerwca nauczyciele i uczniowie Wyspiana spotkali się w szkole z okazji uroczystego zakończenia roku szkolnego.

W oficjalnej części uroczystości wzięli udział najstarsi uczniowie szkoły – klasy 2m, 2p i 2g – oraz przedstawiciele wszystkich pozostałych klas. Pani dyrektor Grażyna Kowalska wręczyła najlepszym uczniom Wyspiana statutowe nagrody za wybitne osiągnięcia i pracę na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego tym razem miała bardzo wyjątkowy charakter ze względu na wzruszający moment pożegnania przechodzących na emeryturę pani dyrektor Grażyny Kowalskiej, pani wicedyrektor Bożeny Nycz, pana prof. Kazimierza Leśniaka oraz sekretarz szkoły, pani Bożeny Snażyk. Osoby te zostały uroczyście pożegnane przez Grono Pedagogiczne, przedstawicieli Rady Rodziców oraz społeczność uczniowską.

Wszystkim odchodzącym na emeryturę życzymy nowego, dobrego czasu i realizacji marzeń, a nauczycielom i uczniom – udanych i wypełnionych odpoczynkiem wakacji.