W dniach 31 maja – 1 czerwca w ramach projektu Sejmu Dzieci i Młodzieży wzięliśmy udział w dwudniowym wyjeździe do Warszawy. Zakwalifikowaliśmy się na niego dzięki przygotowanemu przez nas projektowi o życiu Jana Durczaka, o którym przeczytać można w naszym poprzednim artykule.

Wyruszyliśmy o świcie wraz z dwójkami z całego województwa małopolskiego. Zatrzymaliśmy się w hotelu Aramis, gdzie dotarliśmy półtorej godziny przed czasem, przez co musieliśmy dosyć długo czekać na przydział pokoi. Potem ruszyliśmy na czterogodzinne zwiedzanie Warszawy z przewodnikiem. Zobaczyliśmy między innymi Pomnik Małego Powstańca, Zamek Królewski, Kolumnę Zygmunta, budynek sejmu, Pałac Kultury i Nauki oraz Barbakan. Byliśmy na Placu Piłsudskiego, w Ogrodzie Saskim, Starym Mieście, koło hotelu Victoria i Pomnika Powstania Warszawskiego.

Pierwszego czerwca wstaliśmy wcześnie rano. Po śniadaniu udaliśmy się prosto do Sejmu. Po pozytywnym przejściu kontroli pirotechnicznej nasza grupa wprowadzona została do środka. Mieliśmy niemal godzinę czasu wolnego, przeznaczoną na podziwianie wnętrza budynku Sejmu oraz na spotkania z klubami poselskimi w Sali Kolumnowej. Mogliśmy tam spotkać przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej, Kukiz’15 oraz Nowoczesnej.

O godzinie 10:00 na Sali Plenarnej, poprzez odczytanie mowy wstępnej przez marszałka sejmu Marka Kuchcińskiego, rozpoczęła się XXV Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży. Poprowadzili ją marszałkowie, wyłonieni uprzednio z grona młodych posłów, z pomocą wicemarszałków Sejmu: Barbary Dolniak oraz Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Posiedzenie poświęcone było uchwale w sprawie spopularyzowania wiedzy o losach i działalności posłów na Sejm II Rzeczypospolitej w okresie II wojny światowej i okupacji. Po powitaniu gości głos zabrał podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, pan Maciej Kopeć, który w późniejszej części odpowiadał także na pytania młodych posłów. Po nim przemawiali także Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak, Mateusz Szpytma z Instytutu Pamięci Narodowej, Stanisław Zubek z Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz przewodniczący Rady Dzieci i Młodzieży Piotr Wasilewski. Potem nastąpiła część, w której aktywnością wykazali się młodzi posłowie z całej Polski. Wywiązała się żywa dyskusja na wiele tematów. Uczestnicy często odbiegali od przedmiotu posiedzenia, dając wyraz dosyć radykalnym poglądom na niektóre kwestie czy też wygłaszając patetyczne przemówienia do ogółu narodu. Niejeden z nich doczekał się owacji na stojąco.

Po trwającej ponad godzinę dyskusji głosowaniu poddane zostały poprawki do uchwały, przygotowane przez grupy młodych posłów. Następnie głosowaliśmy w sprawie całego projektu uchwały. Ostatecznie został on przyjęty, uzyskując 306 głosów na 441 głosujących. Po zakończonej sesji powróciliśmy autokarem do Krakowa.

Udział w posiedzeniu Sejmu Dzieci i Młodzieży był dla nas niesamowitym przeżyciem. Mogliśmy poznać młodych ludzi, zainteresowanych losami kraju, pochodzących różnych miejsc w całej Polsce, zgłębić realia życia posła, doznać uczucia uczestnictwa w obradach Sejmu, zwiedzić stolicę Polski oraz spotkać kilku ważnych przedstawicieli władzy.

Łukasz Chwierut i Kamila Kmiecik Im