Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława

Wyspiańskiego w Kętach odbędzie się 1 września 2022 roku (czwartek)  na zewnątrz budynku szkoły

według  następującego porządku:

o godz. 9.00 dla klas drugich, trzecich i czwartych,

o godz. 10.15 dla klas pierwszych

 

W przypadku braku pogody uroczystość odbędzie się w sali gimnastycznej :

o godz. 9.00 klasy czwarte i przedstawiciele klas drugich i trzecich ( o godz. 9.30 spotkania w salach

wszystkich uczniów z wychowawcami),

o godz. 10.15  klasy pierwsze.

Obowiązuje strój galowy.

Dyrekcja szkoły