W obecnym roku szkolnym klasa 2c z Liceum Ogólnokształcącego im. S. Wyspiańskiego w Kętach miała możliwość wzięcia udziału w zajęciach  prowadzonych przez wykładowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego. 29 października odbyło się pierwsze spotkanie. Do tej pory wzięliśmy udział w czterech zajęciach, które regularnie odbywają się co dwa tygodnie w czwartki. Choć nastały trudne czasy pandemii, wciąż staramy się czynnie uczestniczyć w wykładach i pomimo kłopotów technicznych zawsze znajdziemy rozwiązanie dla danego problemu.

Pierwsze zajęcia dotyczyły świadomej ochrony środowiska oraz odpowiedzialnego rozporządzania zasobami naturalnymi. Została nakreślona kwestia dbania o surowce nieodnawialne w taki sposób, by nie zmniejszać szans przyszłych pokoleń na ich zagospodarowanie.

12 listopada braliśmy aktywny udział w drugich zajęciach. Zajęcia dotyczyły odkryć metali w różnych epokach historii, które miały wielki wpływ na nasze współczesne życie. Prelekcję zwieńczyło rozbudowane podsumowanie.

Podczas trzecich zajęć zgłębiliśmy się w temat genezy zasobów naturalnych Ziemi i ich wykorzystanie. Mogliśmy zaobserwować wykonywane przez wykładowcę doświadczenia, które były bardzo interesującym doznaniem.

10 grudnia odbyły się ostatnie w tym roku wykłady, na których rozmawialiśmy o bioróżnorodności ekosystemów morskich w historii Ziemi. Szczegółowo omawialiśmy każdą z er, np. w jurze występowały ichtiozaury oraz amonity i belemnity znane jako skamieniałości przewodnie. Amonity występowały w mezozoiku, a belemnity w jurze i kredzie.

Bez względu na zaistniałe problemy zajęcia pozwoliły nam zapoznać się z mniej szczegółowo poznanymi wcześniej tematami. Wykładowcy pokazali nam swoje duże zaangażowanie i starali się zaktywizować uczestników. Zajęcia okazały się być bardzo ciekawym doświadczeniem i dały namiastkę wykładów uniwersyteckich. Mamy nadzieję, że każde następne będą równie dobre.

 

Justyna Warchał, Milena Niemiec, kl. 2c