Światowy Dzień Wody został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 r. i obchodzony jest corocznie 22 marca. W tym roku nasza szkoła postanowiła świętować ten dzień z Polską Akcją Humanitarną.

Woda jest podstawą życia, dlatego staraliśmy się zaangażować w nasze działania całą społeczność uczniowską. Na lekcjach biologii i ekologii uczniowie brali udział w webinariach, przeprowadzali doświadczenia, rozwiązywali quizy i przygotowywali plakaty. Stworzyli ulotkę z propozycjami codziennych działań mających na celu zmniejszenie ilości zużywanej wody. Na zajęciach zostały również omówione problemy „betonowych miast” mających problemy z retencją wody. Uczniowie klasy 2ab próbowali ocenić w tym zakresie najbliższe otoczenie szkoły. Uczniowie klasy 3b przeprowadzili również miniprojekt sprawdzający, czy drobne zmiany w codziennych działaniach mają wpływ na zmniejszenie ilości zużycia wody.

Podsumowaniem akcji był międzyklasowy konkurs, podczas którego uczniowie mieli podać jak najwięcej sposobów oszczędzania wody. Bezkonkurencyjni okazali się uczniowie klasy 3c.

 

Światowy Dzień Wody 22 marca 2022

Światowy Dzień Wody 22 marca 2022