Pogoda i klimat to zagadnienia pozornie dobrze nam znane, z którymi stykamy się na co dzień. Jednak wiedza przeciętnego człowieka na temat pogody, zjawisk atmosferycznych, zmian klimatu i ich skutków jest niewielka i bardzo powierzchowna. Dlatego Instytut Geogra­fii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zdecydował o zor­ganizowaniu 10 seminariów popularnonaukowych, podczas których naukowcy – pracownicy i doktoranci Zakładu Klimatologii IGiGP UJ oraz zaproszeni goście przedstawią najnowszą wiedzę na temat pogody i klimatu. Młodzież Wyspiana otrzymała zaproszenie, aby wziąć udział w projekcie. Ze względu na sytuację epidemiologiczną i naukę zdalną udział w przed­sięwzięciu odbywa się online.

W piątek  20 listopada klasy geograficzne uczestniczyły w pierwszym wykładzie online na te­mat „Uff! jak gorąco! Jak poprawić klimat w mieście?” Wykład wygłosiła p. prof. dr hab. Do­rota Matuszko. Wykład miał odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w mieście jest gorąco i jak możemy poprawić jego klimat. Mieszkańcy miast są narażeni na wzrost temperatury związa­ny z globalnym ociepleniem i istnieniem miejskiej wyspy ciepła. Prezentacja przybliżyła nam sposoby, które są stosowane do obniżenia temperatury powietrza i zwiększenia wilgotności    w mieście.

Dowiedzieliśmy się, że m.in. poprzez sadzenie drzew przy drogach miejskich wzrasta albedo, co pozytywnie wpływa na obniżenie temperatury. Ciekawym sposobem ograniczania pod­wyższającej się temperatury w mieście są łąki kwietne, zielone dachy i torowiska oraz niebie­ska infrastruktura np. oczka wodne.

Wykład obejmował także omówienie działań proekologicznych, poprawiających jakość życia w mieście oraz sposoby walki ze szkodliwym wpływem działań człowieka, w tym jak zatrzy­mać tak zwaną „betonozę”.

Wykład miał na celu zwiększyć świadomość uczestników w związku z niebezpieczeństwem efektu cieplarnianego. Uważamy, że warto rozejrzeć się i zastanowić, co sami możemy zro­bić, aby poprawić klimat. W tym celu warto zadać sobie pytanie, jak zmienić przestrzeń w mieście na lepsze, ale również jak zmienić otoczenie wokół naszych domów.

Wykład był dla nas inspirujący, zdobyliśmy dużo nowych wiadomości i wiele tematów do przemyśleń. Czekamy na następny w grudniu.

 

Joanna Iwaszko IIg

Paulina Majdak IIg