W roku szkolnym 2021/2022 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego można rozpocząć naukę w klasach:

Jeśli w niedalekiej przyszłości chcesz zostać inżynierem, informatykiem, cybernetykiem, zostań uczniem klasy matematyczno-fizycznej z rozszerzonym językiem angielskim, matematyką, fizyką oraz drugim językiem do wybory spośród języka niemieckiego, języka hiszpańskiego i języka francuskiego.

Jeśli:
matematyka jest Twoim hobby i uważasz, że to królowa nauk, interesuje Cię fizyka i wszelkie nowości techniczne, jesteś osobą konkretną, rzeczową, posiadasz umiejętność logicznego myślenia, a nowych rozwiązań szukasz drogą dedukcji, koniecznie zostań uczniem tej klasy.

przedmioty rozszerzoneprzedmioty punktowane przy rekrutacji
matematyka

fizyka

język angielski

 

język polski

matematyka

język obcy

informatyka

Jeśli wkrótce wybierasz się na studia medyczne, farmację, biotechnologię, zostań uczniem klasy biologiczno-chemicznej z rozszerzoną biologią, chemią, językiem angielskim oraz drugim językiem do wybory spośród języka niemieckiego, języka hiszpańskiego i języka francuskiego.

Jeśli:
interesujesz się biologią i chemią, świat przyrody nie ma dla Ciebie tajemnic, interesują Cię problemy ochrony zdrowia, uważasz, że każdy odpowiada za jakość środowiska, w którym żyje i powinien działać na rzecz jego ochrony, interesują Cię prace badawcze, eksperymenty i ćwiczenia laboratoryjne, koniecznie zostań uczniem klasy biologiczno – chemicznej.

przedmioty rozszerzoneprzedmioty punktowane przy rekrutacji
biologia

chemia

język angielski

język polski

matematyka

biologia

chemia

 

Jeśli w przyszłości chcesz zostać ekonomistą, menadżerem, organizatorem turystki, zostań uczniem klasy geograficzo-matematycznej z rozszerzoną matematyką, geografią, językiem angielskim oraz drugim językiem do wybory spośród języka niemieckiego, języka hiszpańskiego i języka francuskiego.

Jeśli:
chcesz udoskonalić sztukę logicznego myślenia, interesujesz się problemami współczesnego świata, posiadasz duszę odkrywcy, chcesz lepiej zrozumieć otaczający świat oraz zjawiska i procesy w nim zachodzące, poważnie myślisz o swojej przyszłości, koniecznie zostań uczniem klasy geograficzno-matematycznej

przedmioty rozszerzoneprzedmioty punktowane przy rekrutacji
matematyka

geografia

język angielski

język polski

matematyka

geografia

informatyka

 

Jeśli za kilka lat planujesz studiować prawo, filologię, pracować w przestrzeni publicznej, mediach czy administracji państwowej, zostań uczniem klasy prawno-humanistycznej
z rozszerzonym językiem angielskim, językiem polskim, historią oraz drugim językiem do wybory spośród języka niemieckiego, języka hiszpańskiego i języka francuskiego.

Jeśli:
interesujesz się literaturą piękną, sztuką, teatrem, filmem, a polityka, dziennikarstwo to Twoje hobby, ciekawi Cię filozofia, lubisz ciekawe dyskusje na różnorodne tematy społeczne, koniecznie zostań uczniem klasy prawno-humanistycznej.

przedmioty rozszerzoneprzedmioty punktowane przy rekrutacji
język angielski

język polski

historia

język polski

matematyka

historia

język angielski