W roku szkolnym 2018/2019 w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego można rozpocząć naukę w klasach:

matematyczno – fizycznej z rozszerzonym językiem angielskim, matematyką i fizyką

Jeśli w niedalekiej przyszłości chcesz zostać inżynierem,informatykiem, cybernetykiem to zostań uczniem klasy matematyczno-fizycznej z rozszerzonym językiem angielskim, matematyką, fizyką.

Jeśli:
matematyka jest Twoim hobby i uważasz, że to królowa nauk, interesuje Cię fizyka i wszelkie nowości techniczne, jesteś osobą konkretną, rzeczową, posiadasz umiejętność logicznego myślenia, a nowych rozwiązań szukasz drogą dedukcji, to koniecznie zostań uczniem tej klasy.

przedmioty rozszerzoneprzedmioty punktowane przy rekrutacjiprzedmioty uzupełniające i dodatkowe
matematyka,fizyka, język angielskijęzyk polski, matematyka, język obcy,informatykahistoria i społeczeństwo,
ekonomia stosowana

matematyczno – geograficznej z rozszerzoną matematyką, geografią, językiem angielskim lub hiszpańskim

Jeśli w przyszłości chcesz zostać ekonomistą, menadżerem, organizatorem turystki to zostań uczniem klasy matematyczno-geograficznej z rozszerzoną matematyką, geografią, językiem angielskim lub hiszpańskim

Jeśli:
chcesz udoskonalić sztukę logicznego myślenia, interesujesz się problemami współczesnego świata, posiadasz duszę odkrywcy, chcesz lepiej zrozumieć otaczający świat oraz zjawiska i procesy w nim zachodzące, poważnie myślisz o swojej przyszłości, to koniecznie zostań uczniem klasy matematyczno – geograficznej.

przedmioty rozszerzoneprzedmioty punktowane przy rekrutacjiprzedmioty uzupełniające i dodatkowe
matematyka, geografia, językiem angielski lub językhiszpańskijęzyk polski, matematyka,geografia, informatykahistoria i społeczeństwo

biologiczno – chemicznej z rozszerzoną biologią i chemią i zwiększoną liczbą godzin z matematyki

Jeśli wkrótce wybierasz się na studia medyczne, farmację, biotechnologię to zostań uczniem klasy biologiczno-chemicznej z rozszerzoną biologią i chemią.

Jeśli:
interesujesz się biologią i chemią, świat przyrody nie ma dla Ciebie tajemnic, interesują cię problemy ochrony zdrowia, uważasz, że każdy odpowiada za jakość środowiska, w którym żyje i powinien działać na rzecz jego ochrony, interesują Cię prace badawcze, eksperymenty i ćwiczenia laboratoryjne, to koniecznie zostań uczniem klasy biologiczno – chemicznej.

przedmioty rozszerzoneprzedmioty punktowane przy rekrutacjiprzedmioty uzupełniające i dodatkowe
biologia, chemia

zwiększona liczba godzin matematyki

język polski,biologia, chemia, informatyka,historia i społeczeństwo,

językowo-prawny

Jeśli za kilka lat planujesz studiować prawo, historię,filologię,pracować w przestrzeni publicznej, mediach czy administracji państwowej zostań uczniem klasy językowo-prawnej  z rozszerzonym językiem angielskim, hiszpańskim i historią

Jeśli:
interesujesz się literaturą piękną, historią języka polskiego, sztuką, teatrem, filmem, polityka, dziennikarstwo i historia to Twoje hobby, ciekawi Cię filozofia, lubisz ciekawe dyskusje na różnorodne tematy, to koniecznie zostań uczniem klasy językowo-prawnej.

przedmioty rozszerzoneprzedmioty punktowane przy rekrutacjiprzedmioty uzupełniające i dodatkowe
język angielski, język hiszpański, historia
język polski, wiedza o społeczeństwie, informatyka,ang, a jeżeli brak ang, to max(obcy)przyroda, edukacja prawna