W roku szkolnym 2019/2020 w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego można rozpocząć naukę w klasach:

matematyczno – fizycznej z rozszerzonym językiem angielskim, matematyką i fizyką

Jeśli w niedalekiej przyszłości chcesz zostać inżynierem,informatykiem, cybernetykiem, zostań uczniem klasy matematyczno-fizycznej z rozszerzonym językiem angielskim, matematyką, fizyką oraz drugim językiem do wybory spośród języka niemieckiego, języka hiszpańskiego i języka francuskiego.

Jeśli:
matematyka jest Twoim hobby i uważasz, że to królowa nauk, interesuje Cię fizyka i wszelkie nowości techniczne, jesteś osobą konkretną, rzeczową, posiadasz umiejętność logicznego myślenia, a nowych rozwiązań szukasz drogą dedukcji, koniecznie zostań uczniem tej klasy.

przedmioty rozszerzoneprzedmioty punktowane przy rekrutacjiprzedmioty uzupełniające i dodatkowe w trzyletnim liceum
matematyka

fizyka

język angielski

język polski

matematyka

język obcy

fizyka lub informatyka (wyższy wynik)

historia i społeczeństwo
ekonomia w praktyce

matematyczno – geograficznej z rozszerzoną matematyką, geografią, językiem angielskim lub hiszpańskim

Jeśli w przyszłości chcesz zostać ekonomistą, menadżerem, organizatorem turystki, zostań uczniem klasy matematyczno-geograficznej z rozszerzoną matematyką, geografią, językiem angielskim lub hiszpańskim lub niemieckim oraz drugim językiem do wyboru z wymienionych wyżej i języka francuskiego.

Jeśli:
chcesz udoskonalić sztukę logicznego myślenia, interesujesz się problemami współczesnego świata, posiadasz duszę odkrywcy, chcesz lepiej zrozumieć otaczający świat oraz zjawiska i procesy w nim zachodzące, poważnie myślisz o swojej przyszłości, koniecznie zostań uczniem klasy matematyczno – geograficznej.

przedmioty rozszerzoneprzedmioty punktowane przy rekrutacjiprzedmioty uzupełniające i dodatkowe  w trzyletnim liceum
matematyka

geografia

językiem angielski lub język hiszpański lub język niemiecki

język polski

matematyka

geografia

język angielski lub informatyka (wyższy wynik)

historia i społeczeństwo

biologiczno – chemicznej z rozszerzoną biologią i chemią i zwiększoną liczbą godzin z matematyki

Jeśli wkrótce wybierasz się na studia medyczne, farmację, biotechnologię, zostań uczniem klasy biologiczno-chemicznej z rozszerzoną biologią i chemią oraz drugim językiem do wybory spośród języka niemieckiego, języka hiszpańskiego i języka francuskiego.

Jeśli:
interesujesz się biologią i chemią, świat przyrody nie ma dla Ciebie tajemnic, interesują Cię problemy ochrony zdrowia, uważasz, że każdy odpowiada za jakość środowiska, w którym żyje i powinien działać na rzecz jego ochrony, interesują Cię prace badawcze, eksperymenty i ćwiczenia laboratoryjne, koniecznie zostań uczniem klasy biologiczno – chemicznej.

przedmioty rozszerzoneprzedmioty punktowane przy rekrutacjiprzedmioty uzupełniające i dodatkowe w trzyletnim liceum
biologia

chemia

zwiększona liczba godzin matematyki

język polski

matematyka

biologia

chemia

historia i społeczeństwo

językowo-prawny z rozszerzonym językiem angielskim, językiem polskim i historią

Jeśli za kilka lat planujesz studiować prawo, historię, filologię, pracować w przestrzeni publicznej, mediach czy administracji państwowej, zostań uczniem klasy językowo-prawnej z rozszerzonym językiem angielskim, językiem polskim i historią oraz drugim językiem do wyboru z wymienionych wyżej i języka francuskiego.

Jeśli:
interesujesz się literaturą piękną, historią języka polskiego, sztuką, teatrem, filmem, polityka, dziennikarstwo i historia to Twoje hobby, ciekawi Cię filozofia, lubisz ciekawe dyskusje na różnorodne tematy, koniecznie zostań uczniem klasy językowo-prawnej.

przedmioty rozszerzoneprzedmioty punktowane przy rekrutacjiprzedmioty uzupełniające i dodatkowe w trzyletnim liceum
język angielski

język polski

historia

język polski

matematyka

wos lub historia (wyższy wynik)

język angielski

przyroda

edukacja prawna