Małopolska Chmura Edukacyjna to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych.

Celem projektu jest:

– zapewnienie uczniom możliwości poszerzania wiedzy z zakresu przedmiotów ogólnych oraz kształtowanie kompetencji kluczowych dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych,

– wzmocnienie współpracy pomiędzy szkołami a uczelniami poprzez realizację zajęć edukacyjnych dla uczniów oraz zwiększenie świadomości dotyczącej specyfiki studiowania,

– wzrost umiejętności nauczycieli przedmiotów ogólnych z zakresu wykorzystania TIK w dydaktyce.

Dzięki udziałowi w projekcie MCHE nasza szkoła została wyposażona w sprzęt służący do komunikacji poprzez sieć internetową w ramach prowadzonych zajęć online oraz liczne pomoce naukowe, które wzbogaciły warsztat pracy „chmurowych” przedmiotów.

Udział w projekcie został zapoczątkowany w ubiegłym roku szkolnym zajęciami z biologii i matematyki, natomiast w bieżącym roku szkolnym zajęcia są prowadzone z:

– chemii: zajęcia online oraz koło naukowe prowadzone przez pracowników naukowych z Politechniki Krakowskiej dla uczniów klasy IIb z rozszerzoną chemią;

– geografii: zajęcia online dla uczniów klasy IIc z rozszerzoną geografią, które prowadzone są przez pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie;

– matematyki: koło naukowe dla uczniów z klasy IIa prowadzone przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Oprócz udziału w zajęciach online uczniowie Wyspiana będą mieli również możliwość, jeżeli tylko warunki epidemiczne na to pozwolą, uczestniczenia w zajęciach prowadzonych bezpośrednio na uczelni.

Nowoczesna szkoła wymaga nowych rozwiązań edukacyjnych, a takim projektem jest MCHE.