Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy prof. dra hab. Dariusza Brodkę.
Był absolwentem naszej szkoły, którą rozsławiał w Polsce. W 1988  roku pod opieką p. Małgorzaty Handzlik zdobył tytuł laureata I miejsca Olimpiady Języka Łacińskiego, rok wcześniej został wyróżnionym finalistą Olimpiady.
Po ukończeniu studiów oraz uzyskaniu doktoratu i habilitacji był m. in. dyrektorem Instytutu Filologii Klasycznej UJ, członkiem Komisji Filologii Klasycznej Polskiej Akademii Umiejętności, Polskiego Towarzystwa Filologicznego i Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk.
Był znakomitym uczonym o światowej renomie, należał do grona najlepszych znawców późnego antyku. Zasłynął jako autor fundamentalnych prac z zakresu kultury, historii idei i historiografii późnego Cesarstwa, wśród których szczególne miejsce zajmują monografie na temat twórczości Ammiana Marcelina i Prokopiusza oraz postaci Narsesa. Był tłumaczem i komentatorem “Historii wojen” Prokopiusza, współautorem tłumaczenia i opracowania “Digestów Justyniańskich” oraz “Słownika łacińsko-polskiego”.
Żegnamy człowieka wielkiego serca, wielkiej skromności i ogromnego hartu ducha.
Społeczność I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Wyspiańskiego w Kętach