W piątek 23 października br. odbędą się wybory do Samorządu Uczniowskiego.

Kandydaci będą mogli prowadzić kampanię wyborczą od 19 do 22 października.

Debata wyborcza w sali gimnastycznej planowana jest w czwartek 22 października

na lekcji 6.

Regulamin kampanii wyborczej:

1.Nie można prowadzić antykampanii, tzn. przedstawiać innych kandydatów w negatywnym świetle.

  1. Kampania może odbywać się na terenie szkoły.
  2. Wykorzystywanie wizerunku osób trzecich bez ich zgody jest zakazane.
  3. Kandydaci ponoszą pełną odpowiedzialność za działania swoich sztabów wyborczych.
  4. Kampania odbywa się w dniach od 19 do 22 października.
  5. W dniu wyborów, tj. 23 października, obowiązuje cisza wyborcza.
  6. Kwestie sporne dotyczące przebiegu kampanii wyborczej rozwiązuje komisja wyborcza w ciągu jednego dnia.
  7. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia należy zgłosić komisji wyborczej.

 

Więcej informacji na temat wyborów do Samorządu udzielają: p. prof. Ewa Łanocha

i p. prof. Magdalena Nycz.