W związku z dwusetną rocznicą wydania ,,Ballad i romansów” napisanych przez polskiego wieszcza Adama Mickiewicza dzieło to stało się lekturą 11. odsłony Narodowego Czytania. Zbiór ten jest niezwykły, gdyż jego powstanie wyznacza początek romantyzmu w Polsce i od tego momentu chętnie czytają go kolejne pokolenia Polaków. Uznawało się go za arcydzieło zarówno wtedy, jak i teraz.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kętach zorganizowała z tej okazji pewne niezwykle ciekawe wydarzenie, które odbyło się 8 września. Rozpoczęło się ono ,,questem”, w ramach którego reprezentanci każdej ze szkół musieli odszukać szesnaście pytań rozmieszczonych w różnych miejscach w mieście, podążając ,,śladami wieszcza”, odpowiedzieć na nie i powrócić do miejsca zbiórki, gdzie po krótkiej przerwie ci sami reprezentanci wykonali interpretację utworu, jaki przypadł ich szkole. Całość odbywała się w formie zabawy, przedstawienia, a nie konkursu. Po prezentacjach wszyscy uczestnicy za udział w wydarzeniu dostali egzemplarz ,,Ballad i romansów”.

Naszą szkołę reprezentowało dziewięciu wybranych uczniów z klasy 3ab pod opieką p. prof. Marka Cisińskiego, aczkolwiek w proces tworzenia zaangażowana była niemalże cała klasa. Ciężka praca całej grupy zaowocowała powstaniem krótkiego filmu, na którym dzięki użyciu cieni zobrazowano wydarzenia przedstawione w balladzie ,,Świteź”, której interpretacja przypadła w udziale naszej szkole.

Wszystkie prezentacje były niezwykle interesujące i każdy z uczestników świetnie się bawił. Zapewne wszyscy biorący udział oczekują powtórki z czwartkowych wydarzeń w nieodległej przyszłości.

W imieniu klasy 3ab

Patryk Hoder