Podziękowanie

Serdecznie dziękujemy uczniom, rodzicom, absolwentom, byłym i obecnym nauczycielom oraz wszystkim gościom za bardzo liczny udział w obu przedstawieniach, które odbyły się 28 grudnia br. w sali widowiskowej Domu Kultury w Kętach.

„Projekt: Szymborska” oraz „Wesele” zapełniły widownię, a rozmowom po spektaklach nie było końca.

Dyrekcja I LO w Kętach wraz z organizatorami