Informacje o maturze ustnej z języka polskiego

Lista jawnych pytań język polski część ustna pobierz

Aneks 1 do Komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2022 r. w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 2024 link

Przykładowe zestawy zadań do części ustnej egzaminu maturalnego w 2024 r. link