24 września obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Języków Obcych. Jest to święto ustanowione z inicjatywy Rady Europy, obchodzone corocznie 26 września. Jego celem jest propagowanie wśród Europejczyków nauki języków obcych i podtrzymywania kontaktów międzynarodowych.

Celami święta są przede wszystkim:

– ukazanie Europejczykom znaczenia uczenia się języków,

– propagowanie nauki języków obcych przez całe życie,

– propagowanie różnorodności językowej i kulturowej Europy.

Cały dzień w ramach tego święta wszyscy witaliśmy się i żegnaliśmy w wybranym języku obcym. Pomagały nam w tym rozmieszczone w różnych miejscach szkoły plakaty. W każdej klasie został również przeprowadzony quiz językowy, a zwycięzcy otrzymali słodkie upominki.

Z okazji Dnia Języków Obcych na lekcjach podstaw przedsiębiorczości rozmawialiśmy na temat znaczenia języków obcych na rynku pracy. Jak wynika z danych Pracuj.pl, znajomość języka obcego to wymóg, który w ostatnich latach pojawiał się szczególnie w odniesieniu do takich obszarów, jak sektor usług nowoczesnych, IT, sektor publiczny i turystyka. Pracodawcy często oczekują od kandydatów biegłej znajomości języka. Najbardziej poszukiwane języki na polskim rynku pracy to angielski, niemiecki i francuski. Dowiedzieliśmy się również, że znajomość języków obcych wpływa pozytywnie na wysokość pensji w każdym obszarze zawodowym.

Nauka języków obcych jest obecnie jedną z najlepszych inwestycji w rozwój i przyszłość.

Zachęcamy więc do nauki języków oraz do rozwijania i poszerzania swoich umiejętności językowych.

 

Malwina Jura, Otylia Trojak, Hanna Płonka