16 grudnia 2019 r. w ramach lekcji edukacji dla bezpieczeństwa uczniowie klasy 1b  oraz 1c uczestniczyli w pokazowych zajęciach z pierwszej pomocy z wykorzystaniem defibrylatora AED.

Warsztaty przeprowadziła przedstawicielka kęckiego Hufca Pracy p. Małgorzata Szatan w towarzystwie Mateusza, który jest nie tylko członkiem OHP, ale również należy do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Kęty Podlesie i świetnie zna się na udzielaniu pierwszej pomocy.

Celem zajęć było zapoznanie nas z poprawnymi  metodami reanimacji oraz resuscytacji, do których przeprowadzenia jest zobowiązany każdy pełnoletni obywatel polski w sytuacji zagrożenia czyjegoś życia lub zdrowia, przy zachowaniu własnego bezpieczeństwa. Ważnym elementem ćwiczeń było zaprezentowanie odpowiedniego użytkowania sprzętu do defibrylacji, zwanego AED. Instruktorzy pokazali nam, jak użyć tego sprzętu medycznego,  ratującego życie ludzkie. Każdy może w razie konieczności wykonać defibrylację, należy po prostu uważnie słuchać poleceń urządzenia oraz zwracać uwagę na oznaczenia występujące na elektrodach. Osoby zainteresowane wykonaniem RKO z użyciem AED miały możliwość wykonać ją na manekinie z użyciem treningowego defibrylatora.

W imieniu uczniów klas 1b i 1c pragnę podziękować przedstawicielom kęckiego Hufca Pracy za przekazanie nam niezbędnych informacji z zakresu pierwszej pomocy oraz podzielenie się z nami własnym doświadczeniem.

Agnieszka Sztafińska, kl. 1b