Drodzy Uczniowie!
25.10.2019r. odbędą się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Dokumenty zgłoszeniowe można pobrać u pani prof. Magdaleny Nycz i pani prof. Ewy Łanochy.
W dniach 21-24 października br. kandydaci będą prowadzić kampanię wyborczą, która zakończy się debatą.
Na zgłoszenia kandydatów czekamy do 18.10.2019r.
Każda klasa powinna wyłonić 1 kandydata.
Szkolna Komisja Wyborcza

 

Regulamin kampanii wyborczej do SU

1. Nie można prowadzić antykampanii, tzn. przedstawiać innych kandydatów w negatywnym świetle.

2. Kampania może odbywać się na terenie szkoły.

3. Wykorzystywanie wizerunku osób trzecich bez ich zgody jest zakazane.

4. Kandydaci ponoszą pełną odpowiedzialność za działania swoich sztabów wyborczych.

5. Kampania odbywa się w dniach od 21 do 24 października 2019 r.

6. 24 października od godziny 15.00 do 17.00 należy usunąć wszystkie elementy kampanii wyborczej zarówno z terenu szkoły jak i z Internetu.

7. W dniu wyborów, tj. 25 października, obowiązuje cisza wyborcza.

8. Kwestie sporne dotyczące przebiegu kampanii wyborczej rozwiązuje Szkolna Komisja Wyborcza w trybie wyborczym w ciągu jednego dnia. Niestosowanie się przez kandydatów do niniejszego Regulaminu kampanii wyborczej może skutkować usunięciem z listy kandydatów przez Szkolną Komisję Wyborczą bez możliwości odwołania się.

9. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia należy zgłaszać Szkolnej Komisji Wyborczej. Jest ona jedynym organem rozstrzygającym spory w trybie wyborczym.

10. Szkolna Komisja Wyborcza składa się z przewodniczących klas maturalnych oraz opiekunów Samorządu Uczniowskiego.

Szkolna Komisja Wyborcza ds. tegorocznych wyborów działa w składzie kolegialnym: Monika Młocek (III g), Magdalena Chwała (III p), Marta Rusek (III h), Patrycja Skwarczyńska (III m), prof. Magdalena Nycz, prof. Ewa Łanocha.