Mija kolejny rok pracy i nauki, realizacji wielu nowych wyzwań, cennych inicjatyw
i twórczych działań. To moment, gdy wszyscy powinniśmy być dumni z tego, co udało nam się osiągnąć. 

Koniec roku szkolnego jest dla nas okazją, by wszystkim Państwu podziękować za rzetelność i wytrwałość, za serce i zaangażowanie, za solidną i sumienną pracę. 

Słowa podziękowania i życzenia kierujemy również do rodziców, którzy zawsze wspierają i inspirują działania naszej szkoły, służą swoją radą
i pomocą. 

Uczniom gratulujemy osiągnięć i nabycia nowych umiejętności, wiedzy oraz wielu talentów, którymi nas wszystkich inspirują.

Życzymy wszystkim pracownikom szkoły, rodzicom i uczniom Wyspiana, aby tegoroczne wakacje były okresem radości i wytchnienia po tym wyjątkowo trudnym roku szkolnym. Obyście po wakacjach wrócili zdrowi, z nowym zapasem sił i gotowością do spełniania marzeń i planów, obyśmy we wrześniu mogli ponownie spotkać się w salach lekcyjnych.

 

Z wyrazami szacunku i wdzięczności

Dyrekcja Szkoły