Uczeń klasy IIg, Michał Szopa dokonał rzeczy wyjątkowej – już teraz zdawał odpowiednik polskiej matury czyli egzamin GED w Stanach Zjednoczonych.

Oto jego refleksje po tym wydarzeniu.

Próba moich możliwości – egzamin GED w Stanach Zjednoczonych

W kwietniu tego roku wyjechałem do USA, gdzie w szkole średniej w Seminole uczęszczałem na kurs przygotowawczy do egzaminów maturalnych GED.

Po 2 tygodniach i 4 próbnych egzaminach, przystąpiłem do egzaminów właściwych, które zakończyły się otrzymaniem High School Diploma, odpowiednika tamtejszej matury. Codziennie przez cztery dni pisałem egzamin z kolejno czterech przedmiotów: języka angielskiego, matematyki, przedmiotów ścisłych i nauk społecznych. Wymagania i opis egzaminów opisałem poniżej.

Bardzo zachęcam wszystkich do spróbowania swoich sił w takim lub podobnym teście. Z tego, co słyszałem, są nawet europejskie wersje tego egzaminu, a część z nich mona napisać internetowo, co bardzo ułatwia sprawę. Podjęcie się takiego wyzwania daje większe pojęcie, jak wygląda sprawdzanie wiedzy w innych krajach i pozwala porównać się z uczniami w międzynarodowym towarzystwie. Oprócz tego, jeśli zdobędziemy dobry wynik, a test jest oficjalny, można wykorzystać to osiągnięcie w przyszłości.

 

General Educational Development (GED) – amerykański egzamin, powszechnie uznawany za odpowiednik dyplomu ukończenia szkoły średniej (High School Diploma)

Aby go zdać, należy uzyskać wynik lepszy niż 60% uczniów kończących szkołę średnią w całym kraju. Uczniowie mający problemy z ukończeniem szkoły średniej w USA (głównie dotyczy to ludzi z zagranicy, uczęszczających w swoim rodzimym kraju), mogą zastąpić dyplom zdaniem egzaminu GED, który umożliwia dalszą naukę. Uczeń z dyplomem GED może rozpocząć walkę o przyjęcie na uczelnię, jak również o stypendia.

 

Egzamin GED, tak jak już wcześniej wspomniałem, składa się z 4 testów, które skupiają się na umiejętności posługiwania się językiem angielskim, matematyce, naukach ścisłych i naukach społecznych.

  1. Reasoning Through Language Arts (Język angielski)

Najdłuższy z wszystkich testów, składający się z dwóch głównych części – czytania ze zrozumieniem oraz pisania tzw. „extended response”, które polega na przeczytaniu opinii obydwu stron dyskusji na temat np. „Czy to, że prezydent USA może pełnić funkcję maksymalnie przez 2 kadencje jest dobre, czy złe?”, po czym opowiedzeniu się po jednej z nich i uargumentowaniu swojego wyboru.

  1. Social Studies (Nauki społeczne)

Ten test w nieco ponad godzinę ma przetestować wiedzę na tematy polityczne, ekonomię oraz historię USA. Jest najkrótszy z wszystkich testów. Występuje raczej tylko jeden format zadań – w oparciu o grafikę, zdjęcie lub fragment tekstu, mamy wyciągnąć logiczny wniosek, po czym zaznaczyć prawidłową z czterech odpowiedzi.

  1. Science (Nauki ścisłe)

Format zadań jest dokładnie taki sam, jak w teście Social Studies, jednak tematyka dotyczy biologii, fizyki, chemii i geografii, a czas przeznaczony na rozwiązanie testu jest o jakieś 15 minut dłuższy.

  1. Mathematical Reasoning (Matematyka)

Drugi pod względem długości test, sprawdzający wiedzę w zakresie matematyki. Większość zadań opiera się na systemie wybrania prawidłowej odpowiedzi z czterech podanych, choć jest też trochę zadań otwartych.

W każdym z testów można zdobyć maksymalnie 200 punktów, jednak system punktacji opiera się nie na dokładnej ilości zadań, które poprawnie rozwiązał zdający, lecz raczej na ogólnej wiedzy na poszczególne tematy. Dla zilustrowania, wykonanie źle np. czterech zadań w zakresie geometrii skutkuje mniejszą utratą punktów niż w przypadku, gdzie rozwiązujący ma np. po dwie błędne odpowiedzi w dwóch różnych działach. Sugeruje to, że zdający, mimo pewnego braku wiedzy dotyczącej geometrii, z pozostałymi działami radzi sobie idealnie, przez co automatycznie osoba podejmująca się testu zdobywa więcej punktów. Progi punktowe wyglądają następująco:

0-144 – egzamin niezdany,

145-164 – egzamin zdany (bez żadnych wyróżnień),

165-174 – GED College Ready – oznacza gotowość na studia w USA, jednak w przypadku zagranicznych uczniów w większości oprócz tego certyfikatu potrzebny jest dyplom ukończenia szkoły średniej w swoim rodzimym kraju.

175-200 – GED College Ready + Credits – dokładnie jak w poprzednim zakresie, jednak dodatkowo uczeń otrzymuje tzw. „credit”, co świadczy, że ma już wystarczającą wiedzę w niektórych działach nauczanych w amerykańskich wyższych uczelniach. W niektórych uczelniach zwalnia go to z części wykładów.

Podczas zdawania GED  brane są pod uwagę wiedza i umiejętności zdobyte podczas nauki w szkole, lecz nacisk stawiany jest bardziej na analizę tekstu i logiczne myślenie niż na umiejętności zapamiętywania. Myślę, że to odpowiedni system i powinien być bardziej rozpowszechniony, gdyż odpowiednie zastosowanie wiedzy i logicznego wnioskowania bywa trudniejsze od zapamiętania podanych faktów.