Z głębokim smutkiem informujemy, że zmarł biskup Adam Dyczkowski, wybitny absolwent naszego Liceum.

Śp. Adam Dyczkowski urodził się w 1932 r. w Kętach. Tutaj ukończył szkołę podstawową, gimnazjum i liceum. W 1957 r. we Wrocławiu otrzymał święcenia kapłańskie. W tym mieście pracował jako duszpasterz młodzieży akademickiej i inteligencji, a także wykładowca w seminarium duchownym (w tym czasie uzyskał doktorat z filozofii na KUL). W 1978 r. został mianowany biskupem pomocniczym. W kurii wrocławskiej pełnił różne funkcje, był odpowiedzialny m.in. za duszpasterstwo akademickie, inteligencji, nauczycieli, harcerzy i innych środowisk zawodowych. W 1992 r. został mianowany biskupem pomocniczym diecezji legnickiej, a w 1993 r. otrzymał nominację na biskupa zielonogórsko-gorzowskiego.

Śp. Adam Dyczkowski mimo swoich rozlicznych obowiązków systematycznie uczestniczył w życiu naszego miasta i społeczności. Również nieustannie pozostawał w kontakcie z naszą szkołą. Zawsze brał udział w zjazdach absolwentów, jubileuszach (m. in. 70-lecia i 80-lecia Liceum), spotkaniach wspomnieniowych. Warto także dodać, że w 1987 roku, w dość niezwykłych okolicznościach, biskupowi udało się odzyskać historyczny, przedwojenny sztandar naszego Liceum, który został odnaleziony w Niemczech, a do dziś pozostaje niezwykle cenną pamiątką naszej szkoły.

 

Pozostajemy pogrążeni w smutku i żałobie.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne I Liceum im. S. Wyspiańskiego w Kętach