W piątek 12.01.2024 r. uczniowie klas 1a, 1c i 1f wraz z opiekunami: p. wicedyrektor Magdaleną Krystian, p. Krystyną Bogacz i p. Eweliną Markiel uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej do Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego znajdujących się w Śląskim Parku Nauki w Chorzowie.

Planetarium Śląskie powstało w 1955 roku jako pierwsza tego rodzaju placówka w Polsce. W 2022 roku ukończono trwający cztery lata proces przebudowy i modernizacji obiektu.  Planetarium Śląskie jest obecnie jednym z najnowocześniejszych parków nauki na świecie.

Mieliśmy okazję wziąć udział w ciekawych dwulekcyjnych zajęciach dydaktycznych pt. “Fascynujący kosmos” przeznaczonych dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Zajęcia odbyły się w sali planetarium, w której nowoczesny system projekcyjny pozwala wyświetlić na sferycznym ekranie ok. 100 milionów gwiazd i zabrać widzów w najdalsze zakątki Wszechświata.

Dowiedzieliśmy, co rządzi ruchami planet w Układzie Słonecznym, jak mierzy się odległość we Wszechświecie i gdzie można szukać odległych galaktyk.

Interesująca prelekcja i piękne wizualizacje dotyczyły różnorodności obiektów na niebie, elementów sfery niebieskiej, struktury i składników Układu Słonecznego, Galaktyki i Wszechświata, problemu odległości we Wszechświecie i praw Keplera.

Mieliśmy okazję w atrakcyjny sposób poszerzyć i utrwalić  wiedzę z zakresu geografii, fizyki i astronomii.

Uczestnicy wycieczki – uczniowie klas 1a, 1c, 1f