Zasady rekrutacji regulamin:

Regulamin rekrutacji do liceum na rok szkolny 2021/2022 pobierz

W związku z sytuacją epidemiologiczna regulamin rekrutacji do liceum może ulec zmianie na podstawie rozporządzenia MEN

Dodatkowe dokumenty wymagane przy rekrutacji:

Kwestionariusz osobowy pobierz

Deklaracja języków pobierz