Zasady rekrutacji regulamin pobierz

W związku z sytuacją epidemiologiczna regulamin rekrutacji do liceum może ulec zmianie na podstawie rozporządzenia MEN

Dodatkowe dokumenty wymagane przy rekrutacji:

Kwestionariusz osobowy pobierz

Deklaracja języków pobierz