Wśród zagrożeń współczesnego świata niewątpliwie do jednego z najbardziej niepokojących należy zwiększona zachorowalność na różne odmiany nowotworów. Studenckie Koło Naukowe Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie we współpracy z Akademią Czerniaka – sekcją naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej przygotowało akcję mającą na celu zwiększenie świadomości Polaków w zakresie wykrywania i leczenia czerniaka. Naprawdę warto zapoznać się z tymi zaleceniami. Akcja “Poznaj ABCDE czerniaka” może zapobiec wielu chorobom.

Poniżej znajduje się link do sześciu krótkich filmów prezentujących zasadę ABCDE w czerniaku. Filmy z numerami 1-5 omawiają poszczególne
litery w zasadzie ABCDE czerniaka, natomiast film oznaczony jako numer 6 stanowi podsumowanie tej zasady. 

https://drive.google.com/drive/folders/1eDjd43t0_bAjXpddoZM5zhHdQCzehEL9?usp=sharing