Informator maturalny cke

INFORMATOR o egzaminie maturalnym z matematyki jako przedmiotu obowiązkowego
(poziom podstawowy)
od roku szkolnego 2022/2023 link


INFORMATOR
o egzaminie maturalnym z matematyki jako przedmiotu dodatkowego
(poziom rozszerzony)
od roku szkolnego 2022/2023 link

Informacje o maturze z matematyki “stara formuła”