23 maja 2019 r. w naszej szkole odbył się Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Klasycy poezji XX wieku: Wisława Szymborska, Czesław Miłosz, Zbigniew Herbert”.

Wydarzenie odbyło się dzięki dofinansowaniu Stowarzyszenia Upowszechniania Wiedzy im.         S. Wyspiańskiego oraz Stowarzyszenia LGD ,,Dolina Soły’’ i zostało świetnie zorganizowane przez polonistów naszego liceum – Jolantę Szlachetko, Marka Cisińskiego i Wacława Fronta.

Konkurs skupiał uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych z terenów Miasta i Gminy Kęty.

 

Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Grażyna Kowalska, witając uczestników, przybyłych gości,   a także zacne jury w składzie: prof. dr hab. Jacek Romanowski – aktor Teatru Starego w Krakowie, dziekan Wydziału Aktorskiego PWST w Krakowie w latach 2008-2012, uhonorowany Nagrodą Ministra KiDN za osiągnięcia artystyczne w 2010 roku; Maria Karaim – animator kultury oraz instruktor teatralny Domu Kultury w Kętach, instruktor Dziecięcej Grupy Teatralnej „Bajdurki”, nagrodzona odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”; Halina Kajta – ceniona polonistka PZ nr 11  o teatrologicznych pasjach; Janusz Toczek – wybitny polonista z oświęcimskiego „Konara”, współzałożyciel teatru „Na Stronie”.

 

Po formalnym rozpoczęciu i krótkim muzycznym przerywniku w postaci utworu Grzegorza Turnaua przeszliśmy do głównego punktu programu, czyli recytacji utworów największych polskich poetów ubiegłego stulecia. Do konkursu przystąpiło trzynaścioro uczestników. Występy  otwarła Wiktoria Dobrocińska reprezentująca ZSP nr 3 w Kętach i od razu rozpoczęliśmy od wysokiego c, słuchając interpretacji Kota w pustym mieszkaniu W. Szymborskiej (jak się później okazało, występ został nagrodzony wyróżnieniem). Podczas prezentacji można było usłyszeć także między innymi emocjonalną i dramatyczną wersję kolejnego dzieła polskiej Noblistki pt. Miłość szczęśliwa w wykonaniu Julii Augustyńskiej ze SP nr 2 w Kętach oraz jedyny męski występ Bartosza Góreckiego (ZSP nr 3 w Kętach). Całość zwieńczyła Patrycja Wykrent, przygotowana do konkursu przez p. Grażynę Małysę, bezsprzecznie najlepiej prezentując utwór Z. Herberta Domysły na temat Barabasza. Naszą szkołę z sukcesami reprezentowały trzy uczestniczki z klas III gimnazjum pod opieką p. Marka Cisińskiego. Po występach wszystkich uczestników jury udało się na naradę w celu ogłoszenia ostatecznego werdyktu.

 

Na zakończenie wszyscy obecni zostali uraczeni piękną przemową profesora Romanowskiego cytującego fragment wiersza Herberta zatytułowanego Do Marka Aurelego:

 

                                       […]cóż nam – na wietrze drżeć
i znów w popioły chuchać mącić eter
gryźć palce szukać próżnych słów
i wlec za sobą cień poległych […]

 

Po wzniosłych i mądrych słowach Aktora doszło do rozdania nagród i pożegnania w klimacie wspólnej radości i przyjemności z samego zebrania się w tak pięknym celu.

 

Poniżej pełna lista nagrodzonych.

 

Wyróżnienia:

 

Wiktoria Dobrocińska, ZSP nr 3 w Kętach, za utwór Kot w pustym mieszkaniu

Bartosz Górecki, ZSP nr 3 w Kętach, za utwór Nic dwa razy

Julia Augustyńska, SP nr  2 w Kętach, za utwór Miłość szczęśliwa

Emilia Szłapa, PZ nr 11 w Kętach, za utwór Miłość od pierwszego wejrzenia

 

Miejsce IPatrycja Wykrent, SP nr 2 w Kętach, za utwór Domysły na temat Barabasza

Miejsce II – Zuzanna Bąbacz, ZSP w Witkowicach, za utwór Piosenka o porcelanie

Miejsce III – Daria Skwarczyńska, PZ nr 11 w Kętach, za utwór Ludzie na moście

 

Nagroda Publiczności – Patrycja Wykrent

Szymon Kowalski, klasa I h

Wszystkie zdjęcia z konkursu znajdują się tutaj .