W mijającym roku szkolnym pięcioro uczniów z klasy 2 b uczestniczyło w zajęciach koła z chemii w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej.

Braliśmy udział w cyklu wykładów prowadzonych przez wykładowców Politechniki Krakowskiej. Pan dr inż. Piotr Radomski przybliżył nam zagadnienia dotyczące oznaczania twardości wody ogólnej i węglanowej wód mineralnych oraz naturalnych cieków wodnych.

Pani dr inż. Magdalena Malinowska zapoznała nas z tajnikami chemii i technologii kosmetyków.

Wykłady były bardzo interesujące, pogłębiły naszą wiedzę i sprawiły, że chemia stała się dla nas jeszcze bardziej ciekawa.