„ Trzeci Maja radością wiosenną

wszystkich ludzi dziś w Polsce powitał,

Sztandarami biało-czerwonymi

 umaiła się Rzeczpospolita”.

 Aleksandrzak, Rocznica

 

 

30 kwietnia wraz z nauczycielami uczciliśmy 228.  rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uczniowie z powagą potraktowali ten dzień,  przychodząc do szkoły w większości w galowych strojach.

W  sali gimnastycznej nasza klasa 1g z pomocą wychowawcy, pani profesor Jolanty Szlachetko,  przygotowała okolicznościowy montaż słowno – muzyczny, aby godnie uczcić tę  uroczystość. Wytłumaczyliśmy, czym jest Konstytucja jako akt prawny,  i pokazaliśmy, że nie jest ona nam obojętna. Znajomością tego pojęcia wykazali się również inni uczniowie szkoły, co uwieczniliśmy w  krótkim materiale filmowym. Poruszyliśmy także kwestie historyczne   w ciekawy sposób – poprzez zainscenizowanie sejmiku uczniowskiego. Całość dopełniliśmy  poezją, transparentami: „Wolność”, „Naród” i „Ojczyzna”, a także scenką historyczną,  w której wystąpił sam król  Stanisław August Poniatowski z posłami. Również piękna oprawa muzyczna wprowadziła zebranych w patriotyczny nastrój. Przypomnieliśmy okoliczności, w jakich została uchwalona Konstytucja 3 maja, oraz wytłumaczyliśmy, jak wiele zmieniała ona w naszym kraju. Zwróciliśmy uwagę na to, jak bardzo ważny i postępowy był ten dokument w osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej.

Mamy nadzieję, że  widzowie wzięli sobie do serca treść, którą chcieliśmy przekazać. Zachęciliśmy w ten sposób naszych kolegów do poznawania polskiej historii, a może i do czytania samej Konstytucji 3 maja oraz  biografii jej twórców, bo przecież „naród, który nie zna swej przeszłości, ginie i nie buduje przyszłości”.

 

Aleksandra Wiśniowska, Natalia Szumowska, Karolina Grygierczyk  z 1g