„Zajęcia z nauką – udział uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Kętach w  Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej – etap II”.

współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Priorytet X Wiedza i kompetencje

Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego,

Poddziałanie 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna

 

Realizator projektu:

I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach

 

W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

  1. zajęcia on-line w obszarze tematycznym: GEOGRAFIA, CHEMIA
  2. koła naukowe w obszarze tematycznym: CHEMII, MATEMATATYKI

 

Zgłoszenia do udziału w projekcie można składać w terminie
od dnia 1.09.2020 r.  do dnia 18.09.2020 r.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZACE ZASAD REKRUTACJI I UDZIAŁU

W PROJEKCIE WRAZ Z FORMULARZEM ZGŁOSZEŃ, ZAMIESZCZONE ZOSTAŁY

W REGULAMINIE UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

dostępnym na stronie internetowej

https://www.wyspian.pl

INFORMACJE NT. PROJEKTU MOŻNA TAKŻE UZYSKAĆ W SEKRETARIACIE
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KĘTACH ORAZ W BIURZE PROJEKTU (STAROSTWO POWIATOWE W OŚWIĘCIMIU, UL. WYSPIAŃSKIEGO 10,  32-602 OŚWIĘCIM)

dokumnety –pobierz  (deklaracja uczestnictwa, oświadczenia o  rozpowszechnianiu wizerunku, ośwd. dane osobowe,regulamin, zakres danych osobowych)

 

 


NABÓR DO UDZIAŁU W  WIOSENNYCH  WARSZTATACH WEEKENDOWYCH

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania” organizuje naukowe warsztaty weekendowe dla uczniów szkół uczestniczących w projekcie.

 

Warsztaty weekendowe odbędą się w terminie : 27-29 marca 2020 r. w takich obszarach tematycznych jak:

* rozwijanie umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy  – UJ

* biologia – Uniwersytet Jagielloński

* matematyka, geografia, prawo  – UJ

* informatyka  – Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej (WSTiE)

* informatyka, fizyka  – Akademia Górniczo- Hutnicza

*  język angielski, chemia –  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

* język angielski, język niemiecki, język francuski –  Uniwersytet Pedagogiczny

* przedsiębiorczość,  matematyka z elementami rachunkowości –  Uniwersytet Ekonomiczny

* biologia  – Uniwersytet Rolniczy

Udział w warsztatach jest całkowicie bezpłatny. Urząd Marszałkowski zapewnia: transport, zakwaterowanie, wyżywienie, program naukowy na wymienionych uczelniach.

Dokumenty rekrutacyjne na warsztaty są do pobrania w sekretariacie szkoły.

Wypełnione dokumenty należy zwrócić do 13 lutego 2020 roku do  sekretariatu.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZNIÓW KLAS II DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

„Zajęcia z nauką – udział uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej – etap I”.
współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Priorytet X Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna.

Realizatorem projektu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach.

W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:
– zajęcia on-line w obszarze tematycznym: biologia, matematyka
– koła naukowe w obszarze tematycznym: biologia.

Zgłoszenia do udziału w projekcie można składać w terminie
od dnia 1.10.2019 r. do dnia 11.10.2019 r.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE WRAZ Z FORMULARZEM ZGŁOSZEŃ, ZAMIESZCZONE ZOSTAŁY W REGULAMINIE UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
dostępnym na stronie internetowej szkoły.
INFORMACJE NT. PROJEKTU MOŻNA TAKŻE UZYSKAĆ W SEKRETARIACIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KĘTACH ORAZ W BIURZE PROJEKTU (STAROSTWO POWIATOWE W OŚWIĘCIMIU, UL. WYSPIAŃSKIEGO 10, 32-602 OŚWIĘCIM)

dokumenty do pobrania:

Regulamin pobierz 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie pobierz

Oświadczenie uczestnika o rozpowszechnianiu i utrwaleniu  wizerunku pobierz

Oświadczenie uczestnika projektu dane osobowe pobierz

Zakres danych osobowych pobierz

Bezpłatne warsztaty weekendowe dla młodzieży szkolnej

 

Urząd Marszałkowski w Krakowie zaprasza młodzież szkolną na weekendowe warsztaty edukacyjne w terminie 22-24 listopada 2019 roku w obszarach tematycznych: informatyka, fizyka, chemia, język angielski, niemiecki, francuski, przedsiębiorczość, matematyka, matematyka z elementami rachunkowości, biologia, geografia, rozwijanie umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy, prawo.

 

O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 W ramach warsztatów Urząd Marszałkowski w Krakowie zapewnia: udział w warsztatach na uczelniach wyższych w Krakowie, Tarnowie, Suchej Beskidzkiej  w ramach wybranych obszarów tematycznych .

Udział w warsztatach jest całkowicie bezpłatny. Urząd Marszałkowski zapewnia: transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, opiekę, udział w warsztatach na uczelniach
w godzinach dopołudniowych, program naukowy w godzinach popołudniowych.

 

Szczegółowe informacje i zapisy u p. wicedyrektor Bożeny Nycz

Termin zapisów upływa dnia 25 października 2019 roku.

 

Do dnia 10 listopada 2019 roku Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję i ustali listę osób zakwalifikowanych do wybranej formy wsparcia oraz listę uczestników rezerwowych
(w przypadku większej liczby chętnych od przyznanych szkole miejsc na warsztaty).