OGŁOSZENIE O NABORZE UCZNIÓW KLAS II DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

„Zajęcia z nauką – udział uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej – etap I”.
współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Priorytet X Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna.

Realizatorem projektu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach.

W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:
– zajęcia on-line w obszarze tematycznym: biologia, matematyka
– koła naukowe w obszarze tematycznym: biologia.

Zgłoszenia do udziału w projekcie można składać w terminie
od dnia 1.10.2019 r. do dnia 11.10.2019 r.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE WRAZ Z FORMULARZEM ZGŁOSZEŃ, ZAMIESZCZONE ZOSTAŁY W REGULAMINIE UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
dostępnym na stronie internetowej szkoły.
INFORMACJE NT. PROJEKTU MOŻNA TAKŻE UZYSKAĆ W SEKRETARIACIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KĘTACH ORAZ W BIURZE PROJEKTU (STAROSTWO POWIATOWE W OŚWIĘCIMIU, UL. WYSPIAŃSKIEGO 10, 32-602 OŚWIĘCIM)