W piątek 7 czerwca 2019 roku uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami wzięli udział w Ogólnopolskiej Akcji Czytelniczej ,,Jak nie czytam, jak czytam’’. Przedsięwzięcie to ma za zadanie rozpowszechniać czytelnictwo wśród młodych ludzi. Podjęto także próbę bicia rekordu polegającym na zebraniu jak największej liczby osób czytających książki w tym samym czasie. Wszystko zaczęło się, gdy po dzwonku uczniowie zeszli do sali gimnastycznej, zostawili swoje plecaki i ustawili się do pamiątkowego zdjęcia. Następnie o godzinie 10:00 każdy usiadł w wygodnej pozycji i zabrał się za czytanie ulubionej lektury. Po zakończeniu całej akcji wszyscy zrelaksowani udaliśmy się do klas, aby kontynuować naukę.

Ewa Ćwiertnia, 2h