O pracy młodocianych

W poniedziałek, 24 kwietnia klasa Id oraz część humanistyczna klasy IId miały przyjemność uczestniczyć w wykładzie online, zorganizowanym przez Wyższą Szkołę Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Tematem spotkania były prawa, jakie przysługują młodocianemu pracownikowi.

Zajęcia prowadziła sędzia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, Pani Mariola Adamiec-Witek.

Na wykładzie zostały poruszone zagadnienia z zakresu prawa pracy oraz kodeksu cywilnego. Wykładowca wyjaśnił uczniom czym jest pełnoletniość, zdolność prawna oraz zdolność do czynności prawnych. Uczniowie mogli poznać rodzaje umów o pracę oraz dowiedzieć się kto może zawrzeć umowę o pracę i czy konieczna jest zgodna rodziców. Powiedziano nam co zrobić w sytuacji, gdy osoba nieletnia zawrze niekorzystną umowę oraz w jaki sposób może zrezygnować z takiej umowy.

Pani Sędzia poinformowała nas o prawach, jakie przysługują młodocianym pracownikom oraz gdzie zwrócić się w wypadku sporu z pracodawcą.

Dzięki wiedzy pozyskanej podczas wykładu uczniowie wiedzą, jak dbać o swoje prawa oraz gdzie uzyskać pomoc w razie sporu z pracodawcą. Informacje o tematyce zatrudniania nieletnich są niezwykle przydatne w życiu codziennym i pozwolą nam świadomie korzystać z przysługujących im praw.

Karolina Ryłko I d